בס"ד      ד׳ במרחשון תשפ״א
22. Oktober 2020
Rabbi

Rav Schlomo Goldman

Neuere Schiurim