בס"ד      כ״א באייר תשפ״ד
29. Mai 2024
Rabbi

Rav Schlomo Goldman