בס"ד      כ׳ באייר תשפ״ב
21. Mai 2022
Rabbi

Rabbi Efrayim Brachfeld