בס"ד      א׳ בטבת תשפ״ב
05. Dezember 2021
Rabbi

Rabbi Efrayim Brachfeld