בס"ד      י״ב באייר תשפ״ד
20. Mai 2024
Rabbi

Rabbi Efrayim Brachfeld