בס"ד      כ״ט באלול תשפ״ב
25. September 2022
Rabbi

Rabbi Efrayim Brachfeld