בס"ד      כ״ג בכסלו תשפ״ד
06. Dezember 2023
Rabbi

Rabbi Efrayim Brachfeld