בס"ד      כ״ז באב תשפ״א
05. August 2021
Rabbi

Rabbi Efrayim Brachfeld