בס"ד      י״ג בשבט תשפ״ג
04. Februar 2023
Rabbi

Rabbi Efrayim Brachfeld