בס"ד      ט״ו בכסלו תשפ״ד
28. November 2023
Rabbi

Rav Zeev Grünwald