בס"ד      י״ד באדר תשפ״א
26. Februar 2021
Rabbi

Rabbiner Shimon Lang, Osnabrueck