בס"ד      ו׳ בתמוז תשפ״ב
05. Juli 2022
Rabbi

Rabbiner Shimon Lang, Osnabrueck