בס"ד      ט״ז בסיון תשפ״ד
22. Juni 2024
Rabbi

Gastredner