בס"ד      ט״ז בסיון תשפ״ג
05. Juni 2023
Rabbi

Rav Uri Zakhejm