בס"ד      ט״ו בתשרי תשפ״ד
30. September 2023
Rabbi

Rav Dovid Chunis