בס"ד      כ״ד באייר תשפ״א
06. Mai 2021
Rabbi

Rav Dovid Chunis