בס"ד      י״ב בתשרי תשפ״ד
27. September 2023
Rabbi

Rav Dovid Chunis