בס"ד      כ״ה באייר תשפ״ב
26. Mai 2022
Rabbi

Rav Arik Speaker, Leiter der “Mechina Olamit” in Migdal Oz