בס"ד      י״ג בכסלו תשפ״א
29. November 2020
Rabbi

Rav Arik Speaker, Leiter der “Mechina Olamit” in Migdal Oz

Neuere Schiurim