בס"ד      י״ג בכסלו תשפ״א
29. November 2020
Rabbi

Rabbiner Moti (Zsolt) Balla, Leipzig

Neuere Schiurim