בס"ד      י״ג בתמוז תשפ״א
23. Juni 2021
Rabbi

Rabbiner Dovid Geballe, Oberrabbiner der Gemeinde Duisburg-Muehlheim/Ruhr-Oberhausen