בס"ד      י״ג בכסלו תשפ״א
29. November 2020
Rabbi

Rabbiner Dovid Geballe, Oberrabbiner der Gemeinde Duisburg-Muehlheim/Ruhr-Oberhausen

Neuere Schiurim