בס"ד      ח׳ במרחשון תשפ״א
26. Oktober 2020
Rabbi

Rabbiner Dovid Geballe, Oberrabbiner der Gemeinde Duisburg-Muehlheim/Ruhr-Oberhausen

Neuere Schiurim