בס"ד      א׳ בתמוז תשפ״ב
30. Juni 2022
Rabbi

Rabbiner Dovid Geballe, Oberrabbiner der Gemeinde Duisburg-Muehlheim/Ruhr-Oberhausen

Neuere Schiurim