בס"ד      י״ח באייר תשפ״ב
19. Mai 2022
Rabbi

Rabbiner Albert Shamonov