בס"ד      א׳ בתמוז תשפ״ב
30. Juni 2022
Rabbi

Rabbiner Albert Shamonov