בס"ד      כ״ה באייר תשפ״ב
26. Mai 2022
Rabbi

Rabbiner Albert Shamonov