בס"ד      ט״ז בתמוז תשפ״ד
22. Juli 2024
Rabbi

Rabbiner Dr. Moshe Baumel, Gemeinderabbiner der IGB Basel