בס"ד      ו׳ בתמוז תשפ״ב
05. Juli 2022
Rabbi

Rabbiner Dr. Moshe Baumel, Gemeinderabbiner der IGB Basel