בס"ד      כ״ה באדר א׳ תשפ״ד
05. März 2024
Rabbi

Rabbiner Dr. Moshe Baumel, Gemeinderabbiner der IGB Basel