בס"ד      י״ג בתמוז תשפ״א
23. Juni 2021
Rabbi

Rabbiner Dr. Moshe Baumel, Gemeinderabbiner der IGB Basel