בס"ד      כ׳ בתשרי תשפ״ב
26. September 2021
Rabbi

Rabbiner Dr. Moshe Baumel, Gemeinderabbiner der IGB Basel