בס"ד      ח׳ במרחשון תשפ״א
26. Oktober 2020
Rabbi

Rabbiner Dr. Moshe Baumel, Gemeinderabbiner der IGB Basel