בס"ד      י״ז בשבט תשפ״ב
19. Januar 2022
Rabbi

Rabbiner Dr. Moshe Baumel, Gemeinderabbiner der IGB Basel