בס"ד      י״ג בכסלו תשפ״א
29. November 2020
Rabbi

Rabbiner Dr. Moshe Baumel, Gemeinderabbiner der IGB Basel