בס"ד      י״ג במרחשון תשפ״ב
19. Oktober 2021
Rabbi

Dovid Gernetz