בס"ד      י׳ בסיון תשפ״ג
30. Mai 2023
Rabbi

Dovid Gernetz