בס"ד      י״ח באייר תשפ״ד
26. Mai 2024
Rabbi

Dovid Gernetz