בס"ד      ה׳ בשבט תשפ״ג
27. Januar 2023
Rabbi

Dovid Gernetz