בס"ד      י״ז בכסלו תשפ״ד
30. November 2023
Rabbi

Chaim Junger